Primary Partner Schools

Cwmtawe has six designated feeder schools identified by Neath Port Talbot local authority.

Alltwen
Godre’rgraig
Llangiwg
Rhos
Rhydyfro
Tairgwaith

In addition to the pupils in our designated schools, around half our annual intake consists of preferred placement pupils (i.e. parents who make an active choice to apply to Cwmtawe from outside our natural catchment).

We are delighted to maintain close working relationships with the following schools.

Clydach Primary School
Glais Primary School
YGG Trebannws
Ynystawe Primary School

If your child attends a school outside our natural catchment, you may not automatically receive updates unless you have registered your details with us.

Ysgolion Cynradd Clwstwr

Mae gan Ysgol Cwmtawe chwech ysgol clwstwr a ddynodwyd gan awdurdod lleol Castell-nedd Port Talbot.

Alltwen
Godre’rgraig
Llangiwg
Rhos
Rhydyfro
Tairgwaith

Ar ben y disgyblion o’n hysgolion clwstwr, mae tua hanner ein disgyblion ym mhob blwyddyn yn ddisgyblion lleoliad dewis (h.y. mae’r rhieni wedi gwneud dewis penodol i wneud cais i anfon y plant i Gwmtawe o’r tu allan i’r dalgylch).

Rydym wrth ein bodd yn cynnal perthynas proffesiynol gyda’r ysgolion canlynol.

Ysgol Gynradd Clydach
Ysgol Gynradd Craig Cefn Parc
Ysgol Gynradd Glais
Ysgol Gynradd Ynystawe

Os ydy eich plentyn yn mynychu ysgol y tu allan i’n dalgylch naturiol mae’n bosibl na fyddwch yn derbyn diweddariadau os nad ydych wedi cofrestru eich manylion gyda ni.

To The Top
I'r Top