Information

Gwybodaeth

At key stage 3, pupils complete internal assessments throughout the year in Year 7 and Year 8. These assessments are used to monitor progress along with other data collected over the year.

As they reach Year 9, pupils take ‘end of year’ internal examinations in preparation for KS4.

At key stage 4, pupils will take a series of internal and external examinations. It should be noted that all external examination dates are set by awarding bodies, and cannot be changed. Nearly all examinations at Cwmtawe are awarded by the Welsh Joint Education Committee (WJEC).

In order to enter examinations, all pupils are assigned a Unique Learner Number (ULN). Please read our privacy notice for the use of ULNs.

All external examinations are governed by the Joint Council for Qualifications (JCQ). Pupils must always adhere to the regulations and guidance set out by the JCQ.

Our Examinations Policy contains details on the conduct of examinations and our internal appeals procedure.

Yng nghyfnod allweddol 3, mae disgyblion yn sefyll arholiadau ‘diwedd blwyddyn’ ym Mlwyddyn 7 a Blwyddyn 8. Defnyddir yr arholiadau, ynghyd â data ychwnaegol a gesglir trwy gydol i flwyddyn i asesu ac arolygu cynnydd. Wrth gyrraedd Blwyddyn 9, mae disgyblion yn sefyll eu arhokiadau olaf yng nghyfnod allweddol 3 cyn dechrau astudio eu dewis bynciau.

Yng nghyfnod allweddol 4, bydd disgyblion yn sefyll cyfres o arholiadau mewnol ac allanol. Gosodir dyddiadau arholiadau allannol gan fyrddau arholi allannol ac ni ellir eu newid. Cyd-bwyllgor Addysg Cymru (CBAC) sy’n gosod bron pob un o arholiadau Ysgol Cwmtawe.

Er mwyn sefyll arholiadau rhoddir Rhif Dysgwr Arbennig (ULN) i bob disgybl. Gofynnir i chi ddarllen ein hysbysiad preifatrwydd ar sut i ddefnyddio ULN.

Rheoleiddir pob arholiad allanol gan y Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ). Rhaid i ddisgyblion ddilyn rheolau a chanllawiau a osodir gan y JCQ.

Mae ein polisi arholiadau yn cynnwys manylion ar ymddygiad mewn arholiadau a’n trefniadaeth apêl mewnol.

To The Top
I'r Top