Meet the Staff

Cyfarfod y Staff

We are very fortunate to have a highly skilled and committed team of staff. Everyone works together to ensure your child has a first class education and is well looked after.

Our teachers and support staff work hard to secure outstanding outcomes for pupils and always put our children first.

A full list of teaching staff, support staff, administration staff, catering staff and cleaning staff may be viewed below.

Rydym yn ffodus i gael staff ymroddedig a llawn sgil. Mae pawb yn cydweithio i sicrhau bod eich plentyn yn derbyn addysg o’r radd flaenaf ac yn cael gofal trylwyr.

Mae ein hathrawon a’n staff cefnogol yn gweithio’n ddiwyd i sicrhau canlyniadau gwych i’n disgyblion ac maent bob amser yn blaenoriaethu ein plant.

Isod, gellir gweld rhestr lawn o staff addysgu, staff cefnogol, staff gweinyddol, staff arlwyo ynghyd â staff glanhau.

To The Top
I'r Top