HWB

All pupils and staff have access to Welsh Government’s Hwb portal. Usernames and passwords are available from IT support in the school.

In addition to a wealth of learning resources, Hwb users also have full Microsoft Office 365 functionality which includes online versions of Word, PowerPoint, Excel and OneNote. Users also have a OneDrive folder to store all their documents and files.

To access Hwb, use the icon below or at the top of the website.

 

hwb

 

HWB

Caiff pob disgybl ac aelod o staff fynediad i Hwb Llywodraeth Cymru. Mae enwau defnyddwyr a chyfrineiriau ar gael o’r gefnogaeth technoleg gwybodaeth yn yr ysgol.

Ar ben y cyfoeth o ddeunyddiau dysgu, mae gan ddefnyddwyr Hwb ddefnydd llawn o Microsoft Office 365 sy’n cynnwys ffurf Word ar lein, Pwynt Pwer, Excel a OneNote. Mae gan ddefnyddwyr hefyd ffolder OneDrive I stori eu dogfennau a’u ffeiliau.

I fynd ar Hwb, defnyddiwch yr eicon isod neu ar ben y wefan.

To The Top
I'r Top