Jigsaw Counselling

The school has a fully trained counsellor on site during the week to help pupils deal with complex experiences or issues.

Pupils may be referred to the counsellor by school staff, or they may self-refer anonymously.

Cynghori Jigsaw

Mae gan yr ysgol gynghorydd hyfforddedig yn yr ysgol yn ystod yr wythnos i helpu disgyblion ddelio Ć¢phrofiadau neu faterion cymhleth.

Gall disgyblion gael eu cyfeirio at y cynghorydd gan staff yr ysgol neu gallant wneud hunan-gyfeiriad yn ddienw.

To The Top
I'r Top