School Nutrition Action Group

We have a very active School Nutrition Action Group (SNAG). They meet regularly with the Catering Manager and Miss V. Ellis to consider how pupils can maintain a healthy diet in line with Welsh Government's Appetite for Life guidance.

The SNAG team have been involved in taster sessions to sample different nutritious and healthy options for our school canteen. Pupils are also responsible for cascading the messages to others across the school.

The work of our SNAG group has been recognised within the local authority and recently they have been asked to present their work to other schools and the Neath Port Talbot Governors’ Association.

Grwp Gweithredu Bwyd yr Ysgol

Mae gennym rwp gweithgar sy’n trafod bwyd. Maent yn cyfarfod yn rheolaidd gyda’r rheolwr arlwyo a Miss V. Ellis i ystyried sut all disgyblion gynnal deiet iach sy’n cydfynd â chanllawiau Llywodraeth Cymru – Archwaeth am Fywyd.

Bu’r tim SNAG yn rhan o sesiynau blasu i flasu gwahanol opsiynau bwyta’n iach yn ffreutur yr ysgol. Mae disgyblion hefyd yn gyfrifol am drosglwyddo’r negeseuon i eraill ar draws yr ysgol.

Cydnabyddwyd gwaith ein grwp SNAG o fewn yr awdurdod lleol ac yn ddiweddar gofynnwyd iddynt gyflwyno eu gwaith i ysgolion eraill o fewn Pwyllgo Llywodraethwyr Castell-nedd Port Talbot.

To The Top
I'r Top