Information for Candidates

It is essential that pupils fully understand the regulations before they undertake external examinations or controlled assessments. These are communicated by subject teachers, through school assemblies and are on also display at the entrance to all examination venues.

More information is available here

Gwybodaeth ar gyfer Ymgeiswyr

Mae’n hanfodol bwysig bod gan ddisgyblion ddealltwriaeth lwyr o’r rheolau cyn sefyll arholiadau allannol neu asesiadau dan reolaeth. Rhoddir y rheolau i’r disgyblion gan athrawon dosbarth, yn y gwasanaethau ysgol ac maent hefyd yn cael eu harddangos ar fynedfeydd pob ystafell arholiad.

To The Top
I'r Top