Our Values

Our mission statement was devised when the new school building was established in 1996, but still accurately encapsulates what Cwmtawe stands for to this day.

“We can and we will succeed by working together and giving our best”

 

Our Main Aims

Our aims as a school are not just academic. We want to develop life-long skills within all our pupils to equip them for life beyond school. Above all, we want pupils to enjoy their time in school and look back on their education with pride.

Our main aims are:

 

Our Expectations

In order to achieve these aims, we have clear expectations of all our pupils. They are:

 

Ein Gwerthoedd

Bathwyd ein datganiad o fwriad pan sefydlwyd yr ysgol yn ei adeilad presennol yn 1996, ond mae’n dal yr un mor briodol heddiw.

“Gallwn lwyddo trwy gydweithio a gwneud ein gorau glas”

 

Ein Prif Amcanion

Fel ysgol nid amcanion academaidd yn unig sydd gennym. Bwriadwn ddatblygu sgiliau bywyd ymysg ein holl ddisgyblion gan eu paratoi ar gyfer bywyd y tu hwnt i’r ysgol. Rydym yn awyddus bod ein disgyblion yn mwynhau eu cyfnod yn yr ysgol ac yn ymfalchio yn eu bywyd addysgol.

Ein prif amcanion yw:

Ein Disgwyliadau

Er mwyn cyrraedd ein nod, mae gennym ddisgwyliadau clir o bob disgybl.
Maent yn cynnwys:

To The Top
I'r Top