Study Skills

It is essential that all pupils have the skills they need to enable them to study and learn efficiently. These are important life skills and are essential for pupils to excel in school examinations. All our pupils have opportunities to develop study skills across the curriculum and through the PSHE programme.

Pupils are encouraged to consider the following guidance:

Sgiliau Astudio

Mae’n hanfodol bod gan bob disgybl y sgiliau angenrheidiol i’w galluogi i astudio a dysgu yn effeithiol. Maent yn sgiliau bywyd pwysig sy’n holl bwysig er mwyn i ddisgyblion lwyddo mewn arholiadau ysgol. Mae gan bob un o’n disgyblion gyfleoedd i ddatblygu sgiliau astudio ar draws y cwricwlwm a thrwy ein rhaglen fugeiliol.

Anogir disgyblion i ystyried y canllawiau canlynol:

 

To The Top
I'r Top