Uniform

Our pupils are expected to maintain high standards in all that they do, including their uniform and appearance. We issue clear guidance to pupils and their parents/carers to avoid any misunderstandings and expect all parents to support the school in adhering to the uniform requirements.

Cwmtawe branded items may be purchased from Sportec (e.g. jumpers and polo shirts). Please ensure you read Sportec's Covid-19 Statement

Most generic items of uniform may be purchased from local school uniform suppliers (e.g. plain black trousers and black  shoes). However, it is important to note that some items sold in school uniform sections may not conform to the guidance, so please read it carefully. If you are in any doubt, please contact us.

Please ensure that all items of clothing are clearly marked with your child’s name. 

Download Uniform & Equipment Requirements

Download Guidance for Uniform and Appearance

PDG Access Grant

If your child is entitled to free school meals and will be starting Year 7 or Year 10 in September, you may be entitled to additional financial support. You can apply online via the Neath Port Talbot Council website.  

Gwisg

Disgwylir i’n disygblion gynnal safonau uchel ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol, sy’n cynnwys gwisg a golwg. Rhoddwn ganllawiau clir iddynt a’u rhieni/gofalwyr er mwyn osgoi camddealltwriaeth a disgwyliwn i rieni gefnogi’r ysgol i gwrdd â’n disgwyliadau.

Gellir prynu dillad Cwmtawe o dderbynfa yr ysgol (e.e. siwmperi a chrysau polo). Gellir prynu’r rhan fwyaf o’r dillad eraill o siopau stryd fawr (e.e. trowsus plaen du ac esgidiau lledr du). Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi nad yw pob dilledyn a werthir mewn adrannau gwisg ysgol yn cydymffurfio â’n canllawiau, felly gofynnwn i chi eu darllen yn ofalus. Os oes gennych unrhyw amheuon mae croeso i chi gysylltu â ni.

Gofynnwn i chi sicrhau eich bod wedi marcio enw eich plentyn ar bob dilledyn o’i eiddo.

To The Top
I'r Top