Swans Academy

We are delighted to be the sole education provider for Swansea City Football Club’s Academy education programmes. The programme has been in operation since 2014, and we are proud to have assisted the club in achieving Category One status in 2016.

There are currently 16 players on roll in the full time programme who attend the school every day from 8.40am to 1.20pm. Following this, they are released to attend the club’s state-of-the-art academy facility in Landore, Swansea, where they train until the evening.

In addition to the full time programme, our staff deliver education programmes to a further 30 players on the part time programme at the education facility in Landore.

Academi y Swans

Rydym wrth ein bodd yn darparu rhaglen addysg i Academi Clwb Pêl-droed Abertawe. Gweithredwyd y rhaglen ers 2014 ac ymfalchiwn i ni gynorthwyo’r clwb i ennill statws Categori Un yn 2016.

Ar hyn o bryd mae 16 chwaraewr yn y rhaglen llawn amser sy’n mynychu’r ysgol bob dydd o 8.40 a.m. i 1.20 p.m. Bryd hynny, maent yn gadael i hyfforddi yng nghanolfan newydd yr academi yn Landore, Abertawe bob nos.

Ar ben y rhaglen lawn amser, mae ein staff yn cynnig rhaglenni addys i 30 chwaraewr ychwanegol ar y rhaglen rhan amser yn yr adnodd addysg yn Landore.

To The Top
I'r Top