Duke of Edinburgh's Award

Cwmtawe is proud of its involvement in the Duke of Edinburgh’s Award which spans over two decades. Over a hundred pupils take part every year, starting with the bronze award in Year 9, then followed by the silver award in Year 10 and Year 11.

Many of our past pupils return to us just after their GCSE studies to complete the gold award.

If you are interested in the Duke of Edinburgh’s Award, speak to Mrs. H. Clapham in the school.

Gwobr Dug Caeredin

Mae Cwmtawe yn ymfalchio yn y cyfleoedd a gynigiwyd trwy Wobr Dug Caeredin, a hynny dros ddau ddegawd. Mae dros gant o ddisgyblion yn cymryd rhan bob blwyddyn, gan ddechrau gyda’r wobr efydd ym mlwyddyn 9, yna fe’i ddilynnir gan wobr arian ym Mlwyddyn 10 a Blwyddyn 11.

Mae nifer o’n cyn-ddisgyblion yn dychwelyd atom ar ôl eu hastudiaethau TGAU i gwblhau’r wobr aur.

Os oes gennych ddiddordeb yng Nghwobr Dug Caeredin, dylech siarad â Mr. D. Clapham yn yr ysgol.

To The Top
I'r Top