Active Learning Centre

Our Active Learning Centre, based in our library study area, is designed to support pupils at key stage 4. It is staffed throughout the day with qualified teachers and support staff to ensure that pupils are able to make good progress across all their subjects.

The centre has 20 fully equipped PCs, iPads and a wide range of revision and teaching resources. Pupils may access the facility during lunch breaks, after school or throughout the day with the permission of their teacher.

In some cases, where pupils have ‘early entered’ an examination and gained their result, they may be assigned to the ALC to allow them to improve their performance across their other subjects.

Canolfan Dysgu Gweithredol

Mae ein Canolfan Dysgu Gweithredol yn ein ardal llyfrgell. Mae’n cefnogi disgyblion yng nghyfnod allweddol 4. Caiff ei staffio trwy gydol y dydd gan athrawon a staff cefnogol i sicrhau bod disgyblion yn gallu gwneud cynnydd da ym mhob pwnc.

Mae gan y ganolfan 20 cyfrifiadur, ipadiau a rhychwant eang o adnoddau dysgu ac adolygu. Gall disgyblion fynd i’r ganolfan yn ystod amserau cinio, ar ol ysgol a thrwy gydol y dydd, gyda chaniatad eu hathrawon.

Mewn rhai achosion lle safodd disgyblion arholiadau yn gynnar, gallant fynd i’r ganolfan dysgu gweithredol ganolbwyntio ar wella eu perfformiad mewn pynciau eraill.

To The Top
I'r Top