Pupils

Our pupils in Cwmtawe are our greatest asset. We are extremely proud of their achievements and receive widespread praise from visitors to the school about their attitude and conduct.

This section of our website is designed to provide pupils with all the information they need, as well as important links to websites to help in their studies.

Disgyblion

Ein disgyblion yw ein prif gaffaeliad yn Ysgol Cwmtawe. Ymfalchiwn yn eu llwyddiannau a derbyniwn ganmoliaeth cyson gan ymwelwyr i’r ysgol am eu hymagwedd a’u hymddygiad.

Neilltuir y rhan yma o’n gwefan i roi gwybodaeth i’r disgyblion ynghyd â chysylltiadau pwysig i wefannau i’w helpu i astudio.

To The Top
I'r Top