Our School

Cwmtawe is a 11-16 comprehensive school based in Pontardawe, serving the upper Swansea valley. Originally created in 1969, the school previously occupied three different sites. It moved to its present site in 1996 and now offers accommodation and facilities which are second to none.

We are over-subscribed in most year groups, with 1,240 pupils currently on roll. In addition to pupils within our natural catchment area, a growing number of parents actively choose to send their children to Cwmtawe from other areas of Neath Port Talbot, Swansea, Powys and Carmarthenshire. Preferred placements now account for nearly half our annual pupil intake.

The school prides itself on offering a modern education based on traditional values. The way that staff care for, guide and support pupils is a significant strength, as is the quality of teaching and learning which leads to outstanding outcomes.

Ein Hysgol

Mae Cwmtawe yn ysgol gyfun 11-16 oed ym Mhontardawe sy’n gwasanaethu pen uchaf Cwm Tawe. Cafodd ei sefydlu yn 1969 ac ar y cychwyn cyntaf roedd ar dri safle gwahanol. Symudodd i’w safle presennol yn 1996 a nawr mae’r adeilad a’r adnoddau o’r radd flaenaf.

Mae mwy o ddisgyblion na’r disgwyl ym mhob blwyddyn, gyda 1,240 disgybl yma ar hyn o bryd. Ar ben denu disgyblion o ddalgylch naturiol yr ardal, mae nifer cynyddol o rieni yn dewis anfon eu plant i Gwmtawe o ardaloedd cyfagos yn Nedd Port Talbot, Abertawe, Powys a Sir Gaerfyrddin. Mae dros hanner y disgyblion ym mhob blwyddyn yn cael eu denu yma o’r tu allan i’n dalgylch

Mae’r ysgol yn ymfalchio mewn cynnig addysg fodern sy’n seiliedig ar werthoedd traddodiadol. Un o’n cryfderau yw’r modd y mae staff yn gofalu am ddisgyblion yn cynnig arweiniad a chefnogaeth. Mae ansawdd yr addysgu a’r dysgu hefyd yn sicrhau canlyniadau rhagorol.

To The Top
I'r Top