5x60

.... the maths question your teacher never asked you!

5x60

Pupils across Wales are experiencing a new dimension in the way sport and physical activity are delivered in secondary schools. 5x60 is changing the face of provision of sport in schools and transforming playing fields and sports halls into hubs of bustling activity from daybreak to nightfall.

5x60 Aims

Through its 'Climbing Higher' vision, the Welsh Government has laid down the fitness gauntlet by setting the target of seeing 90% of children taking part in regular and frequent activity by 2020. 5x60 is rising to the challenge by helping to create the environment necessary for children to take part in extra curricular sport and physical activity on a regular basis.

The Activities

Armed with a blank sheet of paper and a whole host of ideas, 5X60 officers speak to pupils before deciding on a programme of activities. That way, the pupils get a say in what they would like to do, whether it's dodgeball, table tennis, netball or other activities. There are many activities to choose from to suit everyone. You might decide to get some fresh air and head for the great outdoors, try mountain biking, walking and surfing, or you can stick to team sports such as football, cricket and netball.

5x60 provides schools with the opportunity to:

 

By getting involved in the 5x60 programme, young people will:

 

Get involved now. For further information, contact our 5x60 officer Carwyn Evans (c.evans10@npt.gov.uk).

5x60

... Y Cwestiwn mathemateg ofynnodd eich hathro fyth i chi!

5x60


Caiff disgyblion mewn ysgolion uwchradd ar draws Cymru brofiad o dderbyn hyfforddiad chwaraeon mewn dull gwahanol. Mae’r cynllun 5x60 yn newid darpariaeth chwaraeon mewn ysgolion ac yn trawsnewid y meysydd chwarae a’r neuaddau chwaraeon yn ganolfannau o weithgarwch byrlymus trwy gydol y dydd.

Nodau 5x60

Trwy ei weledigaeth o ‘Gyrraedd yr Uchelfannau’ mae Llywodraeth Cymru wedi adeiladu sylfaeni ffitrwydd trwy osod targed o weld 90% o blant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau yn rheolaidd erbyn 2020. Mae 5x60 yn cwrdd â’r her trwy helpu i greu awyrgylch bwrpasol i blant gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol chwaraeon yn gyson.

Y Gweithgareddau

Mae swyddogion 5x60 yn siarad â disgyblion cyn penderfynu ar raglan o weithgareddau. Y disgyblion felly sydd yn lleisio barn ar y ddarpariaeth a gynigir — gweithgareddau amrywiol megis osgoi pêl (dodgeball) tenis bwrdd, pêl-rwyd a mwy. Yn wir, mae yna rywbeth at ddant pawb. Gallech benderfynu mwynhau’r awyr iach a chymryd rhan mewn gweithagreddau awyr agored, neu droi eich llaw at feicio mynydd, cerdded a syrffio. Hefyd, mae’n bosib cymryd rhan mewn chwaraeon tîm fel pêl-droed, criced neu bêl-rwyd.


Rhydd 5x60 gyfle i ysglion:

 

Trwy fod yn rhan o’r rhaglen 5x60 bydd pobl ifanc yn:


Cymerwch ran nawr. Am fwy o wybodaeth gysylltwch a’n swyddof 5x60 Carwyn Evans (c.evans10@npt.gov.uk).

To The Top
I'r Top