Letting and Hire

Llogi

The school facilities are available for hire to the local community. Preferential rates are available for non-profit and charitable organisations. Please contact the school to discuss availability and charges.

Inside Spaces

Hall and performance stage – seats 300 guests
Large meeting room – seats up to 60 guests
Small meeting room – seats up to 8 guests
Gymnasium

Outside Spaces

Large tarmacadam area
Tennis courts

Sports Fields

(contact Pontardawe Sports Association for evening/weekend use)

Rugby pitch (x2)
Football pitch (x2)

Gall y gymuned leol logi rhai o adnoddau’r ysgol. Rhoddir gostyngiadau i sefydliadau elusennol ac i’r rheini sy’n gwneud dim elw. Cysylltwch a’r ysgol i drafod dyddiadau a chostau.

Gofod Mewnol

Neuadd a llwyfan perfformio - seddi ar gyfer 300 gwestai
Ystafell gyfarfod fawr - seddi ar gyfer hyd at 60 gwestai
Ystafell gyfarfod fach - seddi ar gyfer hyd at 8 gwestai
Campfa

Gofod Tu Allan

Ardal tarmacadam fawr
Cyrtiau tenis

Caeau Chwarae

(cysylltwch â Chymdeithas Chwaraeon Pontardawe ar gyfer eu defnyddio yn y nosweithiau/ar y penwythnos)

Cae rygbi (x2)
Cae pêl-droed (x2)

To The Top
I'r Top