Policies

Polisiau

Our main school policies are available to view by clicking the links below.

Other school policies are available on request by calling us on 01792 863200.

Gallwch edrych ar ein prif bolisiau ysgol trwy glicio ar y cysylltiad isod.
Mae polisiau ysgol eraill ar gael trwy gysylltu â ni ar 01792 863200.

To The Top
I'r Top