Extra-Curricular

Pupils at Cwmtawe are able to select from a wide range of extra curricular activities which cater for every interest. Music, Sport, Drama, Business Studies, Modern Foreign Languages, Welsh, History and Geography are just some of the subject areas that arrange exciting and engaging study visits to supplement and enhance academic study.

In addition to study visits, many of our staff volunteer their time for pupils to continue their studies through lunchtime and after school activities.

All-Gyrsiol

Caiff disgyblion yng Nghwmtawe ddewis o rychwant eang o weithgareddau all-gyrsiol – yn wir, mae ‘na rywbeth at ddant pawb! Cerddoriaeth, Chwaraeon, Drama, Astudiaethau Busnes, Ieithoedd Modern, Cymraeg, Hanes a Daearyddiaeth yw rhai o’r pynciau sy’n trefnu ymweliadau addysgol i ehangu’r astudiaethau academaidd.

Ar ben ymweliadau addysgol mae nifer o’r staff yn rhoi yn rhydd o’u hamser yn ystod oriau cinio ac ar ôl ysgol i roi gwersi ychwanegol i ddisgyblion.

To The Top
I'r Top