Prospectus

Prosbectws

Our school prospectus is published in October of each year. It is designed to supplement the information provided throughout the school website.

Our latest prospectus may be viewed below or download a pdf version to read later. 

 

If there is any information you require that cannot be found on the website or within the prospectus, please contact us on cwmtaweschool@hwbcymru.net or by telephone on 01792 863200

Cyhoeddir prosbectws yr ysgol ym mis Hydref bob blwyddyn. Bwriedir iddo atgyfnerthu’r wybodaeth ar wefan yr ysgol. Gellir gweld ein prosbectws diweddaraf isod.

Os hoffech unrhyw wybodaeth pellach sy ddim ar ein gwefan neu o fewn ein prosbectws cysylltwch â ni ar cwmtaweschool@npted.org neu drwy ffonio 01792 863200.

To The Top
I'r Top