School Transport

Pupils who live in Neath Port Talbot but reside more than 3 miles away from the school may be entitled to Free School Transport. Further details are available on the Neath Port Talbot website

Timetables for all the services operated to and from the school are shown below. 

Neath Port Talbot County Borough Council

Neath Port Talbot County Borough Council provide all transport services for pupils living within the catchment area. Timetables are available on their website

Outside Catchment Area

If you live in City & County of Swansea, unfortunately you will not be entitled to free transport to the school. However, we have negotiated tailored routes to the school with South Wales Transport Neath. 

Timetables for these services are shown below. 

Pupil Behaviour

All pupils are expected to adhere to the Travel Code and behave appropriately on home to school transport. Our expectations are outlined in the Pupil Planner. Pupils who continually break the rules or engage in dangerous behaviour will be asked to make alternative transport arrangements.

Complaints

If you have a concern regarding school transport, please speak to Miss. C. Such at the school in the first instance. 

Trafnidiaeth Ysgol

Gall disgyblion sy’n byw yn Nedd Port Talbot, a mwy na thair milltir o’r ysgol, hawlio trafnidiaeth rhad ac am ddim i’r ysgol. Gellir cael manylion pellach ar wefan Nedd Port-Talbot.

Ymddygiad Disgyblion

Disgwylir i bob disgybl ddilyn y Cod Teithio ac ymddwyn yn briodol ar drafnidiaeth ysgol. Amlinellir ein disgwyliadau yn y Trefnydd Personol. Gofynnir i ddisgyblion sy’n torri’r rheolau yn gyson neu sy’n ymddwyn yn beryglus i wneud trefniadau trafnidiaeth amgen.

Cwynion

Os oes gennych gwyn am drafnidiaeth ysgol, siaradwch â Mrs. D. Jenkins yn yr ysgol yn y lle cyntaf.

To The Top
I'r Top