Newsletters

Our school newsletters are published in September, December, March and June. Copies are sent to every parent/carer of a pupil in Cwmtawe and to local community groups and key stakeholders.

Back copies of previous newsletters may be obtained below.

April 2022
June 2021
December 2019
June 2019
December 2018
June 2018
March 2018
December 2017
September 2017
June 2017
March 2017
December 2016
September 2016
June 2016
December 2015
September 2015
June 2015
March 2015
December 2014
September 2014
June 2014
March 2014

Cylchlythyrau

Caiff ein cylchlythyrau ysgol eu cyhoeddi ym Medi, Rhagfyr, Mawrth a Mehefin. Anfonir copiau at bob un o rieni/gofalwyr Cwmtawe ac at rwpiau cymunedol lleol a phartneriaid.

Gellir darllen copiau o hen gylchlythyrau isod.

April 2022
June 2021
December 2019
June 2019
December 2018
June 2018
March 2018
December 2017
September 2017
June 2017
March 2017
December 2016
September 2016
June 2016
December 2015
September 2015
June 2015
March 2015
December 2014
September 2014
June 2014
March 2014
To The Top
I'r Top