Examinations

Pupils in Cwmtawe sit both internal and external examinations throughout their time in school. It is essential that they are well prepared and get into good habits at an early stage. Further guidance on examination preparation is available on the study skills page and through GCSEPod.

As we approach the examinations season, we give all pupils a copy of our timetables to take home. They are also published on the website. It is essential that all pupils taking external examinations are familiar with the rules and regulations.

Taking examinations for the first time can be a stressful time. Pupils are encouraged to talk to their teachers about their worries. You may also find the guide ‘Beat Exam Stress’ from Childline useful and the information and advice website for young people Meic.

We request that parents do not book any term time holidays in Year 10 or Year 11 as external examination components cannot be rescheduled.

 

Please click here to see the latest guidance and timetables for Year 10 and Year 11  2023 examinations.

 

Date

Examination

 Year 

5th & 7th October 2022
Maths (Internal)
11
Monday 14th November 2022
Maths (External)
11
Wednesday 16th November 2022
Maths (External)
11
Monday 19th - Friday 23rd December 2022
Subjects TBC (Internal)
11
Wednesday 11th January 2023
English Literature (External)
10
Monday 6th - Friday 10th February 2023
Subjects TBC (Internal)
10
Wednesday 19th - Friday 21st April 2023
Subjects TBC (Internal)
7&8
Dates TBC (May & June 2023)
Summer GCSE (external)
 
Monday 26th - Friday 30th June 2023
Subjects TBC (Internal)
9
 
 
 
Monday 12th December 2022
Welsh first language individual oral - NEA
11
Monday 6th February 2023
Welsh first language group oral- NEA
11
Thursday 27th & Friday 28th April 2023
French oral
11
Wednesday 19th - Friday 21st April 2023
Unit 1 Welsh oral - NEA
11
Monday 24th - 26th April 2023
Unit 2 Welsh oral - NEA
11
Tuesday 2nd & Wednesday 3rd May 2023
German oral - NEA
11

Arholiadau

Mae disgyblion yn Ysgol Cwmtawe yn sefyll arholiadau mewnol a allannol trwy gydol eu hamser yn yr ysgol. Mae’n hanfodol eu bod yn paratoi yn drylwyr ac yn gosod seiliau adolygu effeithiol mewn da bryd. Gellir cael mwy o wybodaeth ar baratoi ar gyfer arholiadau ar y dudalen sgiliau astudio a thrwy GCSEPod.

Wrth agosau at dymor yr arholiadau, rydym yn rhoi copi o amserlenni i bob disgybl. Cyhoeddir amserlenni ar ein gwefan hefyd. Mae’n hanfodol bod pob disgybl fydd yn sefyll arholiadau allannol yn gyfarwydd â’r rheolau.

Gall sefyll arholiadau am y tro cyntaf fod yn gyfnod pryderus. Anogir disgyblion i siarad gyda’u hathrawon am eu pryderon. Mae’n bosib y gwelwch bod y canllawiau ‘Beat Exam Stress’ ar Childline yn ddefnyddiol a hefyd y wefan ar gyfer pobl ifan Meic.

Gofynnwn i rieni beidio trefnu gwyliau yn ystod tymhorau ysgol i Flwyddyn 10 neu Flwyddyn 11. Ni ellir ad-drefnu arholiadau allannol.

 

 

Dyddiad

Arholiad

 Blwyddyn 

Dydd Mercher 5ed & Dydd Gwener 7fed Hydref 2022
Mathemateg (Mewnol)
11
Dydd Llun 14eg Tachwedd 2022
Mathemateg (Allanol)
11
Dydd Mercher, 16 Tachwedd 2022
Mathemateg (Allanol)
11
Dydd Llun – Dydd Gwener 19-23 Rhagfyr 2022
Pynciau i’w cadarnhau (mewnol)
11
Dydd Mercher 11 Ionawr 2023
Llenyddiaeth Saesneg (Allanol)
10
Dydd Llun – Dydd Gwener, 6-10 Chwefror 2023
Pynciau i’w cadarnhau (Mewnol)
10
Dydd Mercher – Dydd Gwener, 19-21 Ebrill 2023
Pynciau i’w cadarnhau (Mewnol)
7&8
Dyddiadau i’w cadarnhau (Mai & Mehefin 2023)
TGAU Haf (Allanol)
 
Dydd Llun – Dydd Gwener, 26-30 Mehefin 2023
Pynciau i’w cadarnhau (Mewnol)
9
 
 
 
Dydd Llun 12 Rhagfyr 2022
Llafar unigol Cymraeg iaith gyntaf - NEA
11
Dydd Llun 6 Chwefror 2023
Llafar grwp Cymraeg iaith gyntaf- NEA
11
Dydd Iau 27 & Dydd Gwneer 28 Ebrill 2023
Llafar Ffrangeg- NEA
11
Dydd Mercher – Dydd Gwener, 19-23 Ebrill 2023
Uned 1 Llafar Cymraeg- NEA
11
Dydd Llun – Dydd Mercher, 24-26 Ebrill 2023
Uned 2 Llafar Cymraeg- NEA
11
Dydd Mawrth & Dydd Mercher, 2 & 3 Mai 2023
Llafar Almaeneg- NEA
11
To The Top
I'r Top