Examinations

Pupils in Cwmtawe sit both internal and external examinations throughout their time in school. It is essential that they are well prepared and get into good habits at an early stage. Further guidance on examination preparation is available on the study skills page and through GCSEPod.

As we approach the examinations season, we give all pupils a copy of our timetables to take home. They are also published on the website. It is essential that all pupils taking external examinations are familiar with the rules and regulations.

Taking examinations for the first time can be a stressful time. Pupils are encouraged to talk to their teachers about their worries. You may also find the guide ‘Beat Exam Stress’ from Childline useful and the information and advice website for young people Meic.

We request that parents do not book any term time holidays in Year 10 or Year 11 as external examination components cannot be rescheduled.

 

 

 

Arholiadau

Mae disgyblion yn Ysgol Cwmtawe yn sefyll arholiadau mewnol a allannol trwy gydol eu hamser yn yr ysgol. Mae’n hanfodol eu bod yn paratoi yn drylwyr ac yn gosod seiliau adolygu effeithiol mewn da bryd. Gellir cael mwy o wybodaeth ar baratoi ar gyfer arholiadau ar y dudalen sgiliau astudio a thrwy GCSEPod.

Wrth agosau at dymor yr arholiadau, rydym yn rhoi copi o amserlenni i bob disgybl. Cyhoeddir amserlenni ar ein gwefan hefyd. Mae’n hanfodol bod pob disgybl fydd yn sefyll arholiadau allannol yn gyfarwydd â’r rheolau.

Gall sefyll arholiadau am y tro cyntaf fod yn gyfnod pryderus. Anogir disgyblion i siarad gyda’u hathrawon am eu pryderon. Mae’n bosib y gwelwch bod y canllawiau ‘Beat Exam Stress’ ar Childline yn ddefnyddiol a hefyd y wefan ar gyfer pobl ifan Meic.

Gofynnwn i rieni beidio trefnu gwyliau yn ystod tymhorau ysgol i Flwyddyn 10 neu Flwyddyn 11. Ni ellir ad-drefnu arholiadau allannol.

To The Top
I'r Top