The School Day

All pupils are expected to arrive at school promptly by 8.45am. Entrance doors will open from 8.20am. Please note that access to the school is electronically controlled and will not be available to pupils before 8.20am.

Any pupil arriving late will be required to report to reception via the main entrance doors.

8.20am

Pupil entrance doors open

8.45am – 8.50am

Morning Registration 

8.50am – 9.05am

Form Period 

9.05am – 10.05am

Lesson 1

10.05am – 11.20am

Lesson 2 (including 15 minute break)

11.20am – 12.20pm

Lesson 3

12.20pm – 2.00pm

Lesson 4 (including 40 minute lunch)

2.00pm – 3.05pm

Lesson 5

3.05pm 

End of the school day 

3.15pm

Buses leave

Y Diwrnod Ysgol

Disgwylir i bob disgybl gyrraedd yr ysgol yn brydlon am 8.45 am. Agorir y drysau am 8.20 am. Mae mynediad i’r ysgol yn cael ei reoli’n electronig ac ni ellir cael mynediad i’r adeilad cyn 8.20a.m.

Bydd rhaid i ddisgyblion fydd yn cyrraedd yn hwyr fynd i’r dderbynfa trwy’r prif ddrysau.

8.20am Agorir drysau i ddisgyblion
8.45am – 8.50am Cofrestru yn y Bore
8.50am – 9.05am Cyfnod Tiwtor
9.05am – 10.05am Gwers 1
10.05am – 11.05am Gwers 2
11.05am – 11.20am Egwyl
11.20am – 12.20pm Gwers 3
12.20pm – 1.20pm Gwers 4
1.20pm – 2.15pm Cinio
2.05pm – 3.05pm Gwers 5
3.05pm Diwedd y diwrnod ysgol
3.15pm Bysiau ysgol yn gadael
3.25pm Bysiai gwasanaeth yn gadael
To The Top
I'r Top