Letters Home

Llythyrau Adref

In addition to our regular newsletters, text messages and social media updates, we send various letters out to update parents on key information throughout the year. These are sent home via pupils.

Copies of these letters are published below.

Ar ben ein cylchlythyrau rheolaidd, negeseuon tecst a diweddariadau ar wefannau cymdeithasol, anfonwn lythyrau amrywiol at rieni ar wybodaeth allweddol trwy gydol y flwyddyn. Anfonir rhain adref trwy law disgyblion.

Mae copiau o’r llythyrau wedi eu cyhoeddi isod.

To The Top
I'r Top